Nytt kundcase med Yellon

Yellon hjälper kunder att stärka hela sitt varumärke, från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam. För att kunna leverera detta har man samlat en stor och diversifierad mängd kompetenser och arbetar i tvärfunktionella team. Eftersom medlemmarna finns på olika orter spelar det nära samarbetet med Trecom en mycket viktig roll.

Att placera Yellon i ett fack är inte helt enkelt. Själva definierar de sig som en brand experience-byrå eftersom allt de arbetar med till syvende och sist att skapa genomgående och konsekventa varumärkesupplevelser.

– Vi kan leverera alltifrån strategi till konkret arkitektur, produktdesign och reklam. Vår styrka som konsulter är att vi utnyttjar vår kollektiva kompetens fullt ut. Genom att arbeta tvärfunktionellt skapas en dynamik som gör att vi upptäcker nya möjligheter, säger Jonas Leijonberg, vice vd på Yellon.

Kontor finns i Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanlagt är man drygt ett femtiotal anställda.

Alla är chefer

Jonas Leijonberg berättar också att byrån har en platt organisation, utan kontors- eller områdeschefer.

– Yellon är plattformen där individerna samarbetar på lika villkor. Man är sin egen chef, skapar sin egen planering och har ett eget ansvarstagande för den.

Det ställer dock stora krav på fungerande system och processer. Därför är leverantörerna omsorgsfullt utvalda.

– Vi vill ha så få leverantörer som möjligt, och de vi har vill vi integrera i vårt arbete. Trecom är experter på telekommunikation. Med växellösningen från Trecom kan vi enkelt ansluta nya medarbetare med deras inarbetade telefonnummer, oavsett operatör. Och receptionisttjänsten avlastar oss så att vi kan fokusera på kärnverksamheten.

Elektronisk körjournal

Yellon använder även Trecoms elektroniska körjournal för att ha full kontroll över hur poolbilar och tjänstebilar används. Hårdvara beställs genom Trecoms webshop.

– Samarbetet fungerar bra och vi har stort förtroende för både Johan Smedberg, som är vår kontaktperson, och Trecom.

Det finns dedikerade uppkopplingar mellan de fyra kontoren. Jonas Leijonberg menar att digitaliseringen, som har inneburit mer korrespondens via mejl i stället för fysiska möten, är en trend som snart kommer att svänga tillbaka. Fast i digitaliserad form.

– Tidigare kunde jag bli galen när jag pratade i mobilen och det ringde på fasta telefonen samtidigt. När du ser den du pratar med kan du läsa kroppsspråket och få en helt annan känsla och större kreativitet i projektet. Även om vi sitter långt ifrån varandra, ger Skype och andra digitaliserade tjänster oss möjligheten att prata öga mot öga, nästan som om vi sitter vid samma bord. Det är framtidens kommunikationsform.

Digitaliserad ritningshantering

Just digitaliseringen är ett av byråns nyckelområden. Framförallt uppskattas möjligheten att bidra till en bättre miljö genom att behovet av resor minimeras. Digitaliseringen är även ett sätt att vara kostnadseffektiv då lösningarna kan återvinnas och appliceras i nya projekt.

Yellons innovativa förmåga har resulterat i bolaget Proyk som digitaliserar ritningshanteringen inom byggbranschen, baserad på den informationsflödesstruktur som redan finns etablerad på byggarbetsplatser.

– Proyk bygger på basstationer med tåliga läsplattor som står ute på byggarbetsplatserna. Basstationerna är intelligenta och läser av alla uppdaterade filer från projekthanteringssystemet. Det gör att byggbranschen slipper ritningar på pappersrulle, vilket sparar träd. Samtidigt är -ritningarna mer lätthanterliga och aktuella. – Intresset är stort från marknaden och Proyk används redan ute på byggen. Men genomslaget kommer förstås att ta lite tid. Byggbranschen är av tradition inte så digitaliserad. Inte än, avslutar Jonas Leijonberg.